Laki on elämässä aina mukana


Lait on suunniteltu suojaamaan ihmisiä ja luontoa. Ne antavat oikeuksia tehdä tiettyjä asioita, mutta ne myös rajoittavat haitallisia tekemisiä. Demokraattisessa yhteiskunnassa lait säädetään vaaleilla valitussa parlamentissa. Maan korkein laki on perustuslaki. Muiden lakien tulee sopia perustuslain arvoihin. Mikäli lakiasiat kiinnostavat, tervetuloa blogin pariin. Yksittäinen ihminen tarvitsee lakimiehen eli juristin apua joissakin elämäntilanteissa, jollaisia saattavat olla läheisen kuolemaan liittyvät perintöasiat, avioero, kiinteistön tai asunnon osto tai vaikkapa mahdollisen työsopimuksen epäselvyydet. Juristin tehtävänä on auttaa asiakastaan ymmärtämään tilanne ja puolustamaan oikeuksiaan, mikäli niitä on tilanteessa laiminlyöty. Lakiasioiden ymmärtäminen auttaa meitä myös globaalistuvassa maailmassa puolustamaan ihmisoikeuksia ja luonnonarvoja. Toivottavasti blogi tarjoaa antoisia lukukokemuksia. Rakentavat kommentit ovat myös erittäin tervetulleita.